Terapi
 
Terapi

Satsangterapi
 

satsang terapi

Parterapi 
  
Parterapi

Handledning

Handledning    

Boken

Boken Nöjd


  Bloggen

Bloggen

Pressklipp

 Pressklipp

Psykosyntes
  Psykosyntes

Kontakt

Kontakt


TeamBonding

Lena Forsell

Handledning

Att jobba med människor som terapeut, lärare, vårdare med mera är oerhört spännande, men ibland också väldigt krävande. Mycket beroende av att i mötet med andra väcks vår egen historia upp, rädslor, sidor av oss själva vi inte helt lärt känna och mycket mer. 

Det är viktigt att ha en plats där man kan ”lätta på trycket” och få släppa ut det som har väckts inom en. Att få möjlighet att hänga av sig sin "professionella rock" en stund för att se på det hela med objektiva ögon.

För mig som handledare är ingenting konstigt. Under åren som jag arbetat med människor har jag mött många olika situationer. När vi tittar på det du upplevt tillsammans, kommer lusten och inspirationen tillbaka inför nästa möte i Din professionella roll.

 

 

 

 

 

© Copyright HBD design 2020