Terapi
 
Terapi

Satsangterapi
 

satsang terapi

Parterapi 
  
Parterapi

Handledning

Handledning    

Boken

Boken Nöjd


  Bloggen

Bloggen

Pressklipp

 Pressklipp

Psykosyntes
  Psykosyntes

Kontakt

Kontakt


TeamBonding

Lena Forsell

Psykosyntes

Syntes betyder mänsklig växt, likt blommans som kallas fotosyntes. För att växa och för att hitta vår högsta potential fokuserar psykosyntesen på att hitta vad vår innersta vilja vill säga oss.

Psykosyntesens grundare hette Roberto Assagioli (1888-1974) och var elev till Freud. För honom var självförverkligande viktigt. Han beskrev människan symboliskt som ett ägg, längst ned i ägget det undermedvetna, i mitten det medvetna – Jaget - och högst upp det övermedvetna där vår högsta potential ligger.

Assagioli tyckte att det inte går att dela upp människan i kropp, psyke och ande, utan han ville hjälpa människan att få alla till synes motstridiga krafter i balans.

En av hans mest kända citat var "Smärtan är inte i vägen, den är vägen".

Humanova

www.psykosyntesforbundet.se


 

© Copyright HBD design 2020